Otis-test

- forsøg at besvare denne test hurtigt og intuitivt

 

1. På hvilken af de følgende ting passer disse tre tillægsord bedst: rød, blød og rund?

En billard-bal En tomat En pude En killing Et viskelæder

 

2. Hvis man er langsom til at vise sine følelser eller udtrykke sine meninger, er man:

Uhøflig Skinhellig Snobbet Tungsindig Reserveret

 

3. Hvis man er uberørt af et andet menneskes sorg, er man:

Fjendtligsindet Sygelig Ufølsom Skødesløs Tilfældig

 

4. Hvilket bogstav kommer foran det, der står før N i alfabetet?

K P O L M

 

5. En talemåde siger: "Mange hjælpere gør arbejdet let". Hvad betyder det?

Jo flere mennesker, der tager del i en opgave, desto lettere bliver den løst

Mange mennesker tager ikke deres arbejde alvorligt

Der er en tyv i enhver forsamling

Der er mangel på arbejdskraft i sværindustrien

Antallet skaber sikkerhed

 

6. God forholder sig til nat, som far til:

sot vel mor dag mer

 

7. Peter er nummer seks i køen, uanset fra hvilken side man tæller. Hvor mange mennesker er der i køen?

6 9 13 12 11

 

8. Hvis Jane er yngre end Janet, og Janet er ældre end Anne, hvad er Anne så i forhold til Jane?

Ældre end Yngre end Umuligt at sige Jævnaldrende med

 

9. En maler forholder sig til sin pensel, som en digter til:

Sine uskrevne vers Sine samlede værker Sine ord Sin pen Sin bog

 

10. En lang bog udgives ofte i to bind. Hvilken af følgende grunde er den vigtigste?

Ét bind er for upraktisk

Der er større fortjeneste på to bind end på et

Det er blot en sædvane

To personer kan læse den samme bog på én gang

Det er nemmere for forlaget

 

11. En kage er blevet delt i 12 stykker. Når ¾ af kagen er spist, hvor mange portioner er der så tilovers?

10 3 8 4 6

 

12. Hvad gjorde Madame Curie ved radium?

Hun frembragte det

Hun offentliggjorde det

Hun opfandt det

Hun opfangede det

Hun opdagede det

 

13. Her er en række tal: 4 8 5 7 3 2 8 3 4 9 9 5 8 6 7 3 2 8 5 7 4 8 3 9 2 6 7 9 3 0 6. Hvor mange tretaller efterfølges umiddelbart af et total?

7 5 2 1 3

 

14. Hvilket af følgende fem ordsæt er forkert?

Få, færre, færrest

Slem, værre, værst

Lille, mindre, mindst

Noget, mere, mest

God, bedre, bedst

 

15. Hånden forholder sig til fingeren, som blomsten til:

Kronbladet Bien Knoppen Frøet Bladet

 

16. Hvad betyder talemåden "Gør, som du siger"?

At en tale bør indstuderes

Øvelse gør mester

Tænk før du taler

Følg dine egne meninger

Pennen er stærkere end sværdet

 

17. Ved et bryllup er der som oftest?

En kirke

En præst

En reception

En kage

En brud

 

18. En historiker beretter om fortiden. Hvad gør en profet?

Skaber fremtiden

Forudsiger fremtiden

Undersøger fremtiden

Ignorerer fremtiden

 

19. Hvor mange af de følgende ord dannes af bogstaverne i ordet proprietær? Tippetop, træer, toppris, prior og vinprop.

1 2 3 4 5

 

20. En fugl har ikke altid...

Nakke Øjne Fjer Mage Næb

 

21. Rubiner koster mere end granatsten, fordi de er...

Tungere Mere gennemsigtige Mere sjældne Smukkere Mere skøre

 

22. I det engelske gadenavn Kensington High Street står det første g på samme plads som i alfabetet. Hvor mange andre bogstaver i navnet gælder dette også?

2 4 3 1 6

 

23. Hvad står i samme forhold til en kegle som et kvadrat til en pyramide?

Kugle Diameter Kubus Cirkel Trapez

 

24. Hvad mener man, når man siger: "Jeg vil ikke sige, at intet æble ikke er ulig en pære"?

Æbler ligner altid pærer

Pærer ligner aldrig æbler

Æbler ligner sommetider pærer

Pærer ligner altid æbler

Æbler ligner aldrig pærer

 

25. Hvilket af følgende ord står nærmest slutningen af en ordbog?

Lem Nøgen Lærred Mel Næb

 

26. Fire af følgende fem genstande ligner hinanden. Hvilken skiller sig ud?

Nål Saks Nøgle Tokrone Hårnet

 

27. Det modsatte af resolut er...

Foreløbig Usikker Løs Slap Svag

 

28. Hvis de første to af de nedenstående angivelser er rigtige, så er den tredje...

Rigtig Forkert Ikke nødvendigvis hverken rigtig eller forkert

I min gade er nogle af mændene gift. I min gade er nogle af mændene italienere. I min gade har nogle kvinder italienske ægtefæller.

 

29. En person, der er gået fallit, er...

Indolent Disponent Imposant Insolvent Impotent

 

30. Hvilket af de følgende navne er ens læst såvel forfra som bagfra?

Mimi David Anna Elba Aida

 

31. Hvilket af de følgende ord vil altid passe ind i sætningen "Forældre er altid .... end deres børn"?

Klogere Højere Ældre Rigere Stærkere

 

32. Uforgængelig betyder...

Massiv Positiv Perfid Solid Soltid

 

33. Et af de følgende fem bogstaver skiller sig ud fra de andre fire. Hvilket?

C F J V D

 

34. Hvor mange af de følgende ord kan dannes af ordet "gengælde": Gænge, gener, gælle, glæde, denne, gedde?

2 4 6 3 5

 

35. Fire af følgende udtryk ligner hinanden i en vis henseende. Hvilket udtryk skiller sig ud?

Spis pænt Dans godt Løb bort Smil sødt Gå snart

 

36. Hvis man taler flydende fransk, taler man sproget...

Med en god accent Korrekt Ustandseligt Uden tøven Tydeligt

 

 

 


 

Email til mig

...især hvis du har forslag eller kommentarer til min homepage.

 

Hvis du har problemer med at få svar på testene med det samme, så se her.