Journalist-test 2006

 

1. Der har det seneste år været skrevet om forhold, der har at gøre med nepotisme. Hvad er nepotisme?

Støtte til Mao-bevægelsen i Nepal

En gren inden for forskning i lys-arter

At give slægtninge fortrin frem for andre

En retning inden for italiensk filmkunst

 

2. Hvornår har dødsstraffen sidst været anvendt i Danmark?

1892

1930

1950

1962

 

3. Flere lande har stadig dødsstraf. Hvilket af disse har ikke?

USA

Mexico

Kina

Saudi-Arabien

 

4. I år fejrer vi 250 året for en kendt komponists fødsel? Hvem?

J.S. Bach

Richard Wagner

W.A. Mozart

Carl Nielsen

 

5. Et evangelium bærende Judas’ navn er dukket op. Hvilke to af følgende navne forbindes med de evangelier, der er kanoniserede og med i Bibelen?

Matthæus

Paulus

Johannes

Augustinus

 

6. I marts 2006 kom regeringen med forslag til en ny dansk rygepolitik. Hvilke to regler er med i forslaget:

På offentlige arbejdspladser må ingen ryge indendørs

Private arbejdspladser må selv bestemme, om de vil have en rygepolitik

Offentlige steder, f.eks. butikscentre og sportshaller skal indrette rygerum

Små værtshuse må selv bestemme, om de vil være røgfrie

 

7. To af disse byer bliver hovedsæde i de nye regioner. Hvilke to?

Viborg

Odense

Sorø

Århus

 

8. Officer Annemette Hommel blev i januar 2006 dømt i Københavns Byret. Hvad blev hun dømt for at have overtrådt?

Straffeloven

Menneskerettighedskonventionen

Genèvekonventionen

Den militære straffelov

 

9. København har fået et Dansk Jødisk Museum. Det er tegnet af en verdenskendt arkitekt. Hvem?

Henning Larsen

Zaha Hadid

Daniel Libeskind

Jean Nouvel

 

10. Danmark har tabt en sag om eksklusivaftaler ved EF-domstolen. Hvad er en eksklusivaftale?

Aftale med en fagforening om, hvor ansatte skal organiseres

Aftale mellem virksomheder om at udelukke andre fra et marked

Politiske partiers mulighed for at ekskludere illoyale medlemmer

Aftale i modebranchen om at holde visse mærker ude fra dyre butikker

 

11. Færgeselskabet DFDS kom i juni 2005 ud i en mediestorm. På grund af hvilken sag?

Selskabet holdt ikke de lovpligtige redningsøvelser

Selskabet sejlede ulovligt med farligt affald

Besætningsmedlemmer var påvirkede af spiritus/stoffer

Tre fjerdedele af besætningen forstod ikke dansk

 

12. Hvert år bliver mere end 15000 par skilt. Hvilken indflydelse har børnene selv på, hvem af forældrene de vil bo hos efter en skilsmisse?

Ingen

Børn over 8 år skal høres

Børn over 12 år skal høres

Børn over 12 år har vetoret

 

13. Hvilken virksomhed solgte i 2005 sine fire forlystelsesparker i Tyskland, USA, Danmark og England?

Blackstone

Disney

International Entertainment Group

Lego

 

14. Alan Greenspan er kendt som?

Tidligere leder af den amerikanske nationalbank

Forfatter af prisbelønnede romaner om 60er ungdom i Californien

Viceudenrigsminister i Bill Clintons sidste præsidentperiode

Tidligere professionel cykelrytter med flere Tour de France-sejre

 

15. Pensions- og efterlønsalder skal ændres, mener regeringen, men med de nugældende aldersgrænser hvor tidligt kan man så få henholdsvis folkepension og efterløn?

65 og 60

67 og 63

65 og 62

67 og 61

 

16. Her er navnene på fire virksomheder/firmaer i Danmark. Hvilket er på islandske hænder?

Bilka

Mærsk

Magasin

Søndagsavisen

 

17. Forskere fra mange lande arbejder i disse år med en ny type kernekraft. Hvad er det nye i forhold til eksisterende atomkraftværker?

Energien leveres af radioaktiv vindkraft

Energien leveres ved fission (atomkerner deler sig)

Energien leveres ved fusion (atomkerner smelter sammen)

Energien leveres af komprimeret brint

 

18. Hvor mange liter ren alkohol drikker danskerne i gennemsnit pr. år?

24 liter

18 liter

12 liter

6 liter

 

19. Hvilken af disse er en grøntsag?

Pastinak

Papaya

Cantuccini

Sardel

 

20. Et jordskælvs styrke måles i en skala, der sætter tal på seismiske bølgers fart tæt ved overfladen. Skalaen hedder?

Reuterskalaen

Richterskalaen

Ricæurskalaen

Rorschachskalaen

 

21. Hvilken af de her nævnte ingredienser er der mest af i Nutella?

Kakaopulver

Hasselnødder

Chokolade

Mandler

 

22. I marts 2006 blev der opnået forlig om en ny læreruddannelse. Hvad er to af hovedelementerne i loven?

Færre og mere omfattende linjefag

Uddannelsen udvides med et semester

Praktikperioderne beskæres fra fem til fire

Opstramning af de studerendes møde- og deltagelsespligt

 

23. Hvilke to af disse sydamerikanske stater ligger ud til Stillehavskysten?

Venezuela

Peru

Argentina

Ecuador

 

24. Hvilket af disse områder er svensk?

Halland

Trøndelag

Helgoland

Oppland

 

25 En del præster protesterede ved juletid mod behandlingen af flygtninge. Det fik en fremtrædende politiker til at melde sig ud af Folkekirken. Hvem?

Birthe Rønn Hornbech

Pia Kjærsgaard

Kristian Thulesen Dahl

Jens Rohde

 

26 Ordet Podcast blev kendt og anerkendt i 2005. Hvad er det?

At downloade radio- og tv-programmer til en bærbar afspiller

At caste skuespillere online

Navn på et affaldssystem, der komprimerer skraldet voldsomt

At spilde sin stemme på et politisk parti, der ikke får indflydelse

 

27. Hvad har Charles M. Schultz, Peter Madsen og Mårdøn Smet til fælles?

De er standup-komikere

De er skønlitterære forfattere

De er tegneserietegnere

De er skuespillere

 

28. For hvad blev Cavlingprisen uddelt i januar 2006?

Politikens artikler om selskabet Codans magtmisbrug

Ekstra Bladets artikler om danske svinefarmeres miljøforurening i Polen

Tv-dokumentaren ” Lykketoft finale” om politikerens farvel

Tv-dokumentaren ”Hævet over mistanke” om en ung mands død

 

29. Hvilken avis er ifølge Gallup den mest læste i Danmark?

Politiken

Jyllands-Posten

Urban (gratisavis)

Metro (gratisavis)

 

30. TV 2 fik stor opmærksomhed på grund af den såkaldte Tripple A-sag. Sagen blev udløst af ...?

Indslag om medicinalfirmaers manipulering med vaccine

Indslag om forbindelse mellem muslimer i USA og Danmark

Indslag om en voldelig dansk indvandrerbande

Indslag om en hidtil ukendt terrorgruppe i Danmark

 

31. Miljøministeriet har udpeget syv steder i Danmark, som kunne blive nationalparker. Hvilke to er blandt dem?

Thy

Bornholm

Vadehavet

Anholt

 

32. Hvad skete mod integrationsminister Rikke Hvilshøj i juni 2005?

Hun modtog hvidt pulver, der viste sig at være miltbrand

Hun blev dænget til med maling på Christiansborg

Hun blev udsat for et brandattentat i sit hjem

Hun fik smidt et æg i hovedet under et møde på Nørrebro

 

33. Socialminister Eva Kjer Hansen trak i 2005 et udsagn om politisk ulighed tilbage. Hvilke to andre politikere har inden for det seneste år også trukket markante udsagn tilbage?

Louise Frevert

Brian Mikkelsen

Frank Jensen

Villy Søvndal

 

34. Statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste at diskutere velfærdsreformer, før Velfærdskommissionen kom med sin rapport. Hvordan reagerede han, da rapporten blev offentliggjort i efteråret 2005?

Han nedsatte en ny kommission

Han udvalgte 20 punkter, der skulle arbejdes videre med

Han fejede størstedelen af rapporten til side

Han gav sine ministre besked på at gennemføre de fleste af forslagene

 

35. Hvornår bruger man en rundpind?

Når man løber stafetløb

Når man tænder op i pejsen

Når man strikker

Når man fortøjer et sejlskib

 

36. Hvilket dansk parti annoncerede januar 2006 i aviserne efter folketingskandidater?

Dansk Folkeparti

Centrum-Demokraterne

Enhedslisten

Kristendemokraterne

 

37. En ny folkeskolelov er vedtaget. Hvad er nyt i loven?

Obligatoriske tests som pædagogisk redskab

Faget håndarbejde afskaffes i folkeskolen

Eleverne kan ikke længere tage 10. klasse på en efterskole

Antallet af idrætstimer fordobles på alle klassetrin

 

38. I 2005 var der folkeafstemninger om den nye EU-traktat. Hvilke to lande stemte nej?

Belgien

Frankrig

Holland

England

 

39. Den svenske udenrigsminister Laila Freivalds gik af i marts bl.a. efter lukningen af en hjemmeside med Muhammed-tegninger. Hun har tidligere måttet gå af som minister. Hvad havde hun da gjort?

Købt en lejlighed på vilkår, der stred mod regeringens boligpolitik

Brugt et tjenstligt kontokort til private indkøb

Haft regnskabsmæssigt rod i sit ministerium

Haft et for stort alkoholforbrug

 

40. Hvilket parti fik flest mandater ved valget til parlamentet i Palæstina i 2006?

Fatah

Hamas

Kadima

PLO

 

41. Vi har fået en idrætskanon. Hvilke to fodboldspillere er med på listen over personer, der har gjort sig særlig bemærket de seneste 100 år?

Michael Laudrup

Knud Lundberg

Allan Simonsen

Peter Schmeichel

 

42. I juli 2005 blev London udsat for et terrorangreb, hvor både undergrunden og busser var mål. Hvor kom attentatmændene fra?

Cairo

Leeds

Madrid

Kabul

 

43. Afrikas første kvindelige præsident, Ellen Johnson-Sirleaf, er fra?

Nigeria

Liberia

Zambia

Angola

 

44. Hvor mange medlemmer er der i Folketinget?

169

179

189

199

 

45. ”Hundehoved” er titlen på?

En roman af Morten Ramsland

Et maleri af Michael Kvium

En vise fra sidste års Cirkusrevy

En skulptur af Elisabeth Toubro

 

46. Inden for hvilken sportsgren har Dorte O. Jensen markeret sig kraftigt?

Svømning

Curling

Sejlsport

Håndbold

 

47. Hvad er en pandemi?

En verdensomfattende epidemi

Verdensomspændende sammenslutning af småstater

Hensynsløs jagt på særlige østasiatiske bjørne

Politisk teori om, hvorfor verdens goder altid vil være ulige fordelt

 

48. Hvad ligger der i begrebet grundlovsforhør?

En asylsøger skal høres om lovens bestemmelser

En dansker, der anholdes i udlandet, har ret til en forsvarer

En anholdt skal stilles for en dommer inden for 24 timer

Studenterjargon for den afsluttende eksamen i jurastudiet

 

49. Hvis en person er entomolog, hvad er vedkommende så specialist i?

Bjergformationers opståen

Insekter

Det talte sprogs udvikling

Fremmede folks levevis

 

50. Armslængde er et anerkendt princip i dansk kulturliv. Hvad betyder det?

Man holder kunstneriske udtryksformer og genrer så rene som muligt

Politikerne lader folk med indsigt i kulturlivet fordele støttepenge

Politikerne fastsætter støttebeløb, men embedsmænd fordeler dem

Det er god tone, at den ene kunstner ikke kritiserer den anden

 

 

 

 

Email til mig

...især hvis du har forslag eller kommentarer til min homepage.

 

Hvis du har problemer med at få svar på testene med det samme, så se her.