Journalist-test 2001

Vejledning

Det er vigtigt at du læser denne vejledning igennem inden du starter!

Dette er et uddrag af den optagelsesprøve man skulle bestå for at komme ind på journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole i foråret 2001. Selve optagelsesprøven er ændret lidt siden de foregående år, idet man nu får testet både sin aktuelle viden og sin baggrundsviden i én og samme test. Spørgsmålene vedrørende de aktuelle samfundsforhold kan i sagens natur gå hen og blive en smule uaktuelle, så for nøjagtighedens skyld skal man, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det nuværende svar afviger fra hvad det ville have været pr. d. 1. maj 2001, besvare spørgsmålet som det var dengang!

I enkelte tilfælde, hvor man måske kommer i tvivl om det rigtige svar, eller simpelt hen ikke ved det, er det vigtigt, at man svarer alligevel, eftersom udregningen af ens test-IQ bygger på en besvarelse af alle 47 spørgsmål og samtidig tager højde for gæt. Ved den rigtige optagelsesprøve har man 30 minutter til at besvare alle spørgsmålene, så prøv evt. selv at tage tid på din egen besvarelse.

Du kan læse mere om de forskellige tests ved optagelsesprøven eller om selve journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole her.

Tryk på nedenstående link når du er klar til at begynde.

God fornøjelse.

Start test