Journalist-test 2000

Vejledning

Det er vigtigt at du læser denne vejledning igennem inden du starter!

Dette er et uddrag af den optagelsesprøve man skulle bestå for at komme ind på journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole i foråret 2000. Selve optagelsesprøven består af fem forskellige dele, hvoraf du her har mulighed for at teste dig selv i to af dem; nemlig aktualitetsdelen og den almene del. Testen af din viden indenfor aktuelle samfundsforhold kan i sagens natur gå hen og blive en smule uaktuel, så for nøjagtighedens skyld skal man, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det nuværende svar afviger fra hvad det ville have været pr. d. 1. maj 2000, besvare spørgsmålet som det var dengang!

I enkelte tilfælde, hvor man måske kommer i tvivl om det rigtige svar, eller simpelt hen ikke ved det, er det vigtigt, at man svarer alligevel, eftersom udregningen af ens test-IQ bygger på en besvarelse af alle 30 spørgsmål og samtidig tager højde for gæt.

Du kan læse mere om de forskellige tests ved optagelsesprøven eller om selve journalistuddannelsen på Danmarks Journalisthøjskole her.

Tryk på et af de nedenstående link når du er klar til at begynde.

God fornøjelse.

1. del - Aktuel viden

2. del - Almen viden