Dansk indfødsretsprøve
- kunne du måske opnå dansk statsborgerskab ?

Vejledning

Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås for at få dansk indfødsret.

Den rigtige prøve består af 40 spørgsmål. De fem spørgsmål vedrører aktuelle emner, mens de 35 øvrige spørgsmål ved hver prøvetermin udtrækkes ud fra de følgende 200 spørgsmål. Min test omfatter således alle 200 grund-spørgsmål, som man vil kunne støde på ved den rigtige prøve. Testen er derfor en meget stor mundfuld, som sikkert vil kunne tage modet fra de fleste, men jeg har valgt at gengive alle spørgsmålene for fuldstændighedens skyld - om ikke andet så for fremtidige aspiranters skyld.

De fem aktuelle spørgsmål, der indgår i den rigtige prøve, er ikke kendte på forhånd og vil typisk kunne omfatte spørgsmål om dansk politik, ministre og valg. Disse spørgsmål varierer naturligvis løbende og er derfor ikke medtaget i min test.

Ved den rigtige indfødsretsprøve er der tale om en skriftlig prøve, hvor der er 60 minutter til at svare på de 40 spørgsmål. Opgaverne er multiple-choice. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er to til tre svarmuligheder, hvor der skal sættes en markering ved det rigtige svar. Der må kun være én markering jf. eksemplet nedenfor.

 


Eksempel på besvarelse af spørgsmål:

Hvad hedder Danmarks hovedstad?

Odense

Århus

København

 

For at bestå den rigtige prøve skal mindst 70% af spørgsmålene, svarende til 28 ud af de 40 spørgsmål, være besvaret korrekt. I den følgende prøve skal man således op på 140 korrekte svar ud af de 200 spørgsmål.

Når du trykker på linket "Start test" fremkommer alle 200 spørgsmål, opdelt i de 11 kategorier fra A til K – hvoraf der ved prøven udvælges 35 plus de 5 aktuelle spørgsmål. Ved den rigtige prøve bliver de 35 spørgsmål udvalgt således, at det sikres, at der kommer spørgsmål inden for alle de enkelte hovedområder, og at prøveniveauet er ensartet.

Nærmere oplysninger om indfødsretsprøven, tilmelding, sted, betaling mv. kan ses på Integrationsministeriet hjemmeside www.nyidanmark.dk under medborgerskab. Der er her også forskellige råd om forberedelse mv.

Hvis du planlægger at besvare alle 200 spørgsmål, bør du naturligvis væbne dig med en vis tålmodighed - alternativt kan du til hver en tid scrolle ned i bunden af testen og klikke "Check din besvarelse", hvorefter de korrekt besvarede spørgsmål markeres med et flueben. Når du er klar, skal du blot klikke "Start test" herunder.

Start test