Analogi-test

Vejledning

Det er vigtigt at du læser denne vejledning grundigt igennem inden du starter!

I denne test måles din evne til at drage analogier, dvs. at slutte en logisk sammenhæng på baggrund af et fortilfælde. Forholdet mellem to kendte ting, skal således danne fortilfælde for forholdet mellem to andre ting. Et eksempel på et (forholdsvis let) spørgsmål indenfor denne form for analogier kunne se således ud:

 

Eg forholder sig til agern som bøg til....

Olden Banan Bøger Blade Bog


Svaret er naturligvis "Bog" eftersom agern som bekendt er frugten fra et egetræ, og bog er frugten fra et bøgetræ. Nogle kunne måske foranlediges til at tro svaret var "Olden", men dette er jo en fællesbetegnelse for frugterne fra henholdsvis eg og bøg, og derfor afspejler forholdet mellem bøg og olden ikke det samme forhold som mellem eg og agern.

I enkelte tilfælde, hvor man måske kommer i tvivl om det rigtige svar, eller simpelt hen ikke ved det, er det vigtigt, at man svarer alligevel, eftersom udregningen af ens test-IQ bygger på en besvarelse af alle 30 spørgsmål og samtidig tager højde for gæt.

Denne test måler ligeledes hvor lang tid man bruger på at besvare alle spørgsmålene, hvilket også indgår i den endelige test-IQ. Et korrekt svar vægter dog i alle tilfælde mere end den tid man bruger på det enkelte spørgsmål, så der er ingen grund til at haste hovedløst igennem testen.

Tryk på "Start test" herunder når du er klar til at begynde. Tiden tæller lige så snart siden er downloaded.

God fornøjelse.

 

Start test